Enkelttimer Voksne

Træning af voksne

ENKELTE TIMER

Private timer individuelt planlagt efter dit behovHvem kan vi hjælpe?

I Tanketeket beskæftiger vi os hovedsageligt med børn og unges tænkefærdigheder, men vi arbejder også med voksne med forskellige udfordringer. Hvad kan du, som voksen, bruge træning i tænkefærdigheder til? Det kan for eksempel være at du har haft stress, og at du, selvom du nu er stressfri, føler at du stadig ikke helt er den samme som før. At du tænker anderledes og måske har svært ved at få hold på dine tanker. Eller det kan være, at du er studerende eller på anden måde arbejder projektorienteret, og har brug for nye måder at strukturere dine opgaver på. Måske er du efter endt arbejdsliv begyndt at glemme ting du før kunne huske. Eller måske har har du været ude for en ulykke eller en sygdom hvor hjernen har været påvirket. Eller måske har du en helt anden problemstilling som du gerne vil vide, om træning i tænkefærdigheder, kan gøre noget i forhold til.


Hvordan vi arbejder

Timerne er individuelt planlagt efter hvem du er og hvad det er du gerne vil have fokus på. Vi arbejder primært med Feuersteins Instrumental Enrichment som er en række papir/blyant opgaver der sætter fokus på forskellige områder af tænkningen. Med disse redskaber kan du træne

  • Fokus og opmærksomhed
  • Planlægning
  • Tænkestrategier
  • Organiseringsevne
  • Hukommelse
  • Sociale evner
  • Og meget mere


Det kan for eksempel være, at du, har svært ved at skelne relevante fra irrelevante informationer når du skal løse en opgave. Så kan selv simple opgaver opfattes som meget komplekse. Hvis dette er din udfordring, arbejder vi med opgaver, hvor man har brug for at se bort fra bestemte informationer for at man kan løse dem. Vi sætter fokus på relevant versus irrelevant, og sammen taler vi om, hvor i livet det er vigtigt, at man sorterer noget fra og fokuserer på noget andet. Uanset din udfordring, er du velkommen til at kontakte os for en prøvetime.


Vi ved, at forskellige områder af hjernen har indflydelse på hinanden, selvom forskningen endnu ikke har afdækket, præcis hvordan disse forbindelser er. Når vi tager fat på en specifik opgave i træningen, vil man ofte støde på noget, der enten er overraskende svært eller overraskende let. Vores erfaring er, at man som voksen kan lære at se mønstre i dette, som man kan overføre til andre dele af ens liv. Det kan være tankemønstre, som også påvirker, ens emotionelle liv. På den måde sker det, at træningen nogle gange går i en mere terapeutisk retning.For dig der vil træne

Fokus og opmærksomhed

Planlægningsevne

Tænkestrategier

Organiseringsevne

Hukommelse

Sociale evner

Og meget mereVi træner med mennesker med


Almindelige indlæringsprofiler

Høj intelligens

ADHD

Genetiske afvigelser

Autisme

Hjerneskader

Afhængighed

Traumer

Alderdom

Og meget andet