Træning og kurser

Træning i

tænkefærdigheder

ENKELTE TIMER FOR BØRN


Alle kan lære at lære! Så hvad enten dit barn ikke kan sidde stille, har en diagnose, kognitive vanskeligheder eller bare ikke trives med at lære tror vi på at vi kan gøre læring til en positiv oplevelse. Vi indretter træningen til det enkelte barn uanset udfordringen. Vi kan træne:


Fokus og opmærksomhed

Planlægning

Læse-og skrivefærdigheder

Tænkestrategier

Organiseringsevne

Hukommelse

Sociale evner

Og meget mere
ENKELTE TIMER FOR VOKSNE


For dig der vil forbedre din kognition og blive, eller forblive, skarp. Det specielle ved den form for kognitiv træning vi tilbyder er at den henvender sig til alle aldre og indlæringsprofiler. Det kan være:


Helt almindelige indlæringsprofiler

Høj intelligens

ADHD

Genetiske afvigelser

Autisme

Hjerneskader

Afhængighed

Traumer

Alderdom

Og meget andet

UGEFORLØB

Et kursus til familier med børn der har brug for hjælp til at lære. Formålet med et ugeforløb på Tanketeket er, at få et intentsivt forløb, hvor vi både arbejder målrettet med barnet og giver jer som familie konkrete værktøjer med hjem. Værktøjer som I meningsfuldt og målrettet kan bruge i jeres hverdag. Tanketeket har to typer af ugeforløb. Den ene type er til dig der selv træner dit barn. Den anden til familier hvor barnet har brug for et løft her og nu. Ugeforløb er relevante for familier hvor barnet:

Hjemmetrænes

Har brug for en ekstra indsats ind i mellem

Er gået i stå i skolen

Har brug for et skub inden skolestart

Har brug for et nyt perspektiv