Feuersteins Instrumental Enrichtment

FIE

Feuerstein Instrumental Enrichment

Feuersteins Instrumental Enrichment er en række redskaber, der er udviklet med udgangspunkt i Feuersteins teori om SCM (Structural Cognitive Modifiability). Teorien beskriver, hvordan det er muligt at ændre og forme hjernens strukturer ved målrettet at arbejde med tankeprocesser. Ændringerne sker ved, at vi er udsat for det, som Feuerstein betegner medierede lærings erfaringer MLE. MLE betegner, hvordan interaktionen i læringssituationen foregår. Det er denne mediering, og den deraf følgende brobygning til andre læringsområder, der er udslagsgivende for, at der faktisk sker en ændring. Medieringen betegner altså den måde vi arbejder på, og FIE er de redskaber, vi bruger i arbejdet. Disse redskaber er specielt udviklet til at målrette fokus på specifikke kognitive funktioner.

FIE STANDARD


FIE Standard er kernen i FIE og består af 300 sider med papir/blyant opgaver der er delt i 14 såkaldte instrumenter. Hvert enkelt instrument fokuserer på bestemte kognitive funktioner, men kan også bruges til at træne tankefærdigheder og opgaveløsning mere generelt. Målet med instrumenterne er således både at have fokus på enkelte kognitive funktioner og en generel udvidelse af vores formåen. Samtidig er der en række delmål, som sigter mod at have indre motivation, brugbart sprog til opgaveløsning og effektive arbejdsmetoder. "Analytisk perception" er et eksempel på et instrument som kålormen kigger på her på billedet. I Instrumentet "Analytisk perception" arbejder man med at differentiere og integrere del og helhed. Man arbejder altså med selve princippet om analyse og syntese, som er brugbart i mange forskellige typer opgaver i alt fra matematik over mekanik til litteraturvidenskab og politik.

FIE BASIS


FIE Basis er særligt udviklet til en lavere kognitiv alder, da der opstod et behov for at kunne arbejde med FIE med børnm, der ikke var klar til FIE standard. FIE Basis retter sig således til en kognitiv alder på 4-9 år. Derudover har FIE Basis flere instrumenter, der beskæftiger sig med social og emotionel udvikling. Dette gør instrumenterne relevante for børn i alle aldersgrupper, der har brug for at arbejde med social og emotionel udvikling. Når man arbejder med FIE basis vil man ofte også arbejde basale forudsætninger for læring. Det kan blandt andet være præcist sprog, forståelse for klassificeringer og talforståelse.


FIE TAKTIL


FIE Taktil blev udviklet for, at blinde og svagtsynede også havde mulighed for at arbejde med FIE. Hurtigt blev det dog klart, at mange andre også har glæde af at arbejde med de taktile instrumenter. Når vi berøves synet og skal føle os frem for at løse opgaverne, bliver vi tvunget til at løse disse successivt i stedet for simultant. Det gør at vores tankeproces bliver tyderligere og vi er tvunget til at dele opgaven op i enkelte trin. Dette er især givtigt for mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser.