Det teoreriske

Det teoretiske

At en kålorm blev vores maskot, er ikke tilfældigt. Kålormen repræsenterer det skjulte potentiale. Selvom vi har hovedvægten på Feuersteins teorier, er vi inspireret af flere forskellige teorier og metoder. Nogle er vi allerede certificerede i, andre er vi endnu kun inspirerede af. Vi kan lide at møde nye teorier vi ikke kendte før, og vi forsøger, at undgå, at lægge os for fast på kun en metode. Alle de teorier og tilgange, vi putter i tanketekets værktøjskasse, har dog et fælles udgangspunkt: De ser alle udvikling som en dynamisk proces, der hverken sker automatisk, eller har et på forhånd fastlagt udkomme/endemål. Alle mennesker har et potentiale, og intet menneske kan udleve potentialet uden andre.

Feuersteins Instrumental Enrichment

En række papir/blyant redskaber specielt udviklet til, at træne kognitive funktioner. Findes til lav kognitiv alder, typisk kognitiv alder og i en særlig taktil version.

Bright Start

Bright Start er et supplerende læringsprogram for førskole-, børnehave- og indskolingsbørn. Programmet har systematisk fokus på udvikling og anvendelse af grundlæggende tænkefærdigheder og er designet til at hjælpe børn med at tænke logisk og lære effektivt. Vi er vilde med det fordi det ud over at have et medierende udgangspunkt også har tænkt ind at man arbejder med blandt andet selvregulering.

Brain Power Wellness

Brain Power Wellness er en del af Brain Education, der er udviklet til at skabe bedre læring i skolesammenhæng, ved at kombinere træning i kognition med fysisk og emotionel træning. Brain Power Wellness er en række øvelser som øger fokus, koncentration og hukommelse. Vi bruger øvelserne til at skabe små afbræk i træningen og få brugt kroppen også.

Feuerstein

Professor Reuven Feuerstein var Psykolog og banebrydende i at udvikle sin teori om intelligens som dynamisk og modificerbar.

Dokumentation

Der er lavet en lang række beskrivelser og undersøgelser af Feuersteins teori og metode og dens validitet.

Waldon Approach

Waldon Approach er er en tilgang hvor man uden ord guider barnet til at  løse opgaver sensorisk og med bevægelse. Grundtanken er at dele af den førsproglige udvikling er blevet forbigået for de børn der har haft andre udfordringer som de har brugt energi på. Disse børn er ofte også blevet vant til at få meget hjælp og vi oplever at Waldon Approach er en virkelig god måde at motivere barnet til selvstændig opgaveløsning.

Noget nyt

Her er der plads til at vi kan lære noget nyt. Måske noget vi aldrig har hørt om før eller måske noget vi længe har drømt om, hvem ved?

CAP

CAP er et redskab til at lave en kognitiv profil. Profilen bruges til at planlægge,målrette og evaluere den enkelte indsats. CAP udarbejdes i samarbejde med netværket omkring barnet, så man får mulighed for at inddrage viden fra barnets forskellige arenaer. Vi har på Tanketeket mulighed for at lave en CAP, men er ikke cerficerede i den større Dynamiske Assesment. Her kan vi dog henvise videre, hvis vi eller I mener, at der er behov for en mere grundig udredning.

FundaMental

FundaMental er et  træningsmateriale specielt udviklet  til træning af kognitive færdigheder taktilt. Ved at arbejde taktilt må man sætte tempoet ned, undersøge grundigt og sekventielt ("en-ting-ad-gangen"). Man arbejder aktivt og målrettet med at understøtte barnet i en aktiv og grundig informationsindsamling og lære barnet hvordan man kan bruge det i sin generelle opgaveløsning.

Greenspans DIR Floortime Approach

En legeterapeutisk tilgang der blev udviklet af udviklingspsykologen Stanley Greenspan i 1970´erne og siden løbende er blevet udviklet. DIR står for Developmental Individual Relationsshipbased. DIR Floortime Approach er en metode til at få børn med autisme og andre udviklingsforstyrrelser til at engagere sig i deres omverden. Floortime referer til, at man når man arbejder med metoden, bevæger sig i øjenhøjde med barnet, følger barnes initiativ og herefter søger at påvirke/udvide interaktionen. Vi har kursus i metoden men bruger den især som inspiration til at skabe motivation.

Tanketeket


Stop og tænk!

Hvad enten du er ung eller gammel, har nemt eller svært ved at lære, er du velkommen i Tanketeket. Vi tror på, at alle kan have nytte af at blive opmærksom på, hvordan de tænker og om de strategier de bruger er hensigtsmæssige.

Nyheder

Tanketeket er klar til nye kunder enten her på adressen eller over zoom

NovemberKontakt os


Gudhjemvej 71, Gudhjem

Bornholm

Email: info@tanketeket.dk

tel. 2213 7620


Copyright @ All Rights Reserved