Sparring

Sparring

om kognition

Mulige emner for grupper

Vi leger og vi lærer

Sådan får vi tempoet ned

Med til madlavning

Motivation

Spil der kan tænkes med

Ferie og hvad så?

SPARRING MED FORÆLDRE

For dig der er forælder til et barn med kognitive udfordringer.


Når man i familien har et barn med kognitive udfordringer af den ene eller anden art, vil det ofte være en udfordring at få tiden til at slå til, og man vil kunne opleve at være løbet tør for nye idéer til, hvordan man kan hjælpe sit barn. Vi sparrer med forældre på to forskellige måder: I grupper og individuelt.

  • Gruppesessionerne er tænkt som inspirationsaftener. Her vil vi tage et emne op, som vi holder et oplæg om. Efter oplægget sætter vi os sammen og deler inspiration, idéer og tanker.
  • Den individuelle sparring er til dig, der har brug for konkret sparring til en aktuel problemstilling omkring dit barn, enten derhjemme eller i daginstitutionen/skolen.


Kontakt os for yderligere information.

SPARRING MED FAGGRUPPER

Vi sparrer meget gerne med lærere og pædagoger, hvadenten I allerede arbejder med MLE eller ej. Hvis I vil fordybe jer som faggruppe, tilbyder vi at arrangere workshops eller holde oplæg.

Hvis I ønsker sparring omkring enkelte elever eller forløb, tilbyder vi at komme ud på jeres skole og give vores bud på løsninger/ nye idéer.

Kontakt os for yderligere information.Mulige workshops

  • Spil i træningen
  • Arbejdet med elevplaner
  • Understøttende undervisning
  • Hjem fra kursus og hvad så?
  • Kom videre når du er gået i stå
  • Brobygning i virkeligheden

SPARRING OM LEDELSE


Som leder vil du nogle gange have brug for ny inspiration til, hvordan du kan gribe din opgave an. Vi tilbyder to forskellige slags sparring for ledere.


  • Få fokus på, hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere til en bedre opgaveløsning. Vi forklarer gennem de kognitive funktioner hvordan forskellige måder at tænke på ses i den måde den enkelte løser sine opgaver.


  • Få fokus på, hvordan du selv bliver tydeligere i din kommunikation, og bliv mere bevidst om, hvordan du selv løser en opgave.


Kontakt os for yderligere information.