Hjem

SKJULT  POTENTIALE


TANKETEKET - HVAD ER DET?


Et apotek og et bibliotek kender du, men et tanketek, det er noget nyt. Tanketeket er et sted, hvor vi sammen beskæftiger os med tænkning for at blive klogere på, hvordan du, dit barn, din elev eller dine ansatte bedre udnytter det potentiale, vi alle har. Vi træner med andre ord tænkefærdigheder. I Tanketeket tror vi på, at alle kan lære at lære, men at vi nogle gange skal have fokus på de barrierer, der skal arbejdes med, før vi lærer. De strategier, vi bruger, kan være uhensigtsmæssige, eller det kan være, at vi i tilegnelsen af ny viden, ikke bruger den viden vi allerede har. Træningen tager udgangspunkt i den plastiske hjerne og baserer sig på

 dokumenterede metoder til kognitiv træning.

Enkelte timer

For alle fra 4 til 110 år

Intensive ugeforløb

Et målrettet kursus for familier med børn der har brug for hjælp til at lære

Lad os tænke med

For fagfolk, forældre eller andre der har brug for sparring om tænkning.

TANKETEKET TROR PÅ


Forandring kræver indsats

Der er ikke noget hokus pokus. Forandringer i hjernen kommer gennem en stor og målrettet indsats.

Læring sker i meningsfulde udvekslinger

Vi skal være sammen om at lære og det skal give mening.

Følelser hjælper når vi skal lære

Følelser styrer læring, hvadenten det er negative følelser som irritation eller postive som glæde. Vi prøver at skabe postitve følelser til læring. Det prøver vi på ved både at bruge mange forskellige materialer og arbejde medierende.

"Our

brains

are formed

by the type of

task we impose

on it"


Reuven Feuerstein

Alle kan lære

Hjernen er plastisk og der er ikke en fastsat grænse for hvad vi kan lære.